Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang Blauwe Hof 40-03 Wijchen

In drie sfeervolle ruimtes in hetzelfde gebouw met basisschool de Speelhoeve en peuteropvang Blauwe Hof ontvangen we graag je kind. Zo blijven kinderen in hun vertrouwde omgeving met de mogelijkheid om buiten te spelen met de vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Samenwerking met de school is dan ook een natuurlijke zaak voor ons. Denk hierbij aan het pedagogisch klimaat of het gezamenlijk organiseren van activiteiten. Door het 5-gelijke-dagenrooster van de basisschool is de buitenschoolse opvang in de gelegenheid om nog meer interessante en aantrekkelijke activiteiten aan te bieden.

Voor de kinderen van de schoolgroepen 7 en 8 is er de Tiener BSO.

Soorten van opvang die aangeboden worden:
Regulier, verlengd, flexibel en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Telefoonnummer: 

06-51445909

Aantal groepen: 

3

LRK-nummer: 

109049317

Openingstijden: 

Tijdens schoolweken op madiwo, do en vrij vanaf 07.30 tot begin schooltijd en vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur.
Verlengde opvang van 07.00 - 07.30 uur en van 18.00 - 18.30 uur.
Tijdens vakanties en opvang op roostervrije dagen van de basisschool van 07.30 - 18.00 uur.

Pedagogisch plan: 

Buitenschoolse opvang Borretweg 1 Grave

De buitenschoolse opvang is ondergebracht in het gebouw dat in gebruik genomen is per augustus 2014. Het biedt onderdak aan de kinderdagopvang, de peuterplusgroep en de buitenschoolse opvang. Enthousiaste pedagogisch medewerkers staan garant voor een plezierige tijd bij de opvang. De BSO kenmerkt zich door een gevarieerd aanbod van activiteiten, waarbij samen op een ontspannende manier plezier hebben voor ons erg belangrijk is. 

Soorten van opvang die aangeboden worden:
Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Telefoonnummer: 

024-6414654

Aantal groepen: 

2

LRK-nummer: 

123317642

Openingstijden: 

Tijdens schoolweken op madi, wodo en vrij van 07.30 tot aanvang schooltijd en vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur.
Verlengde opvang van 07.00 - 07.30 uur.
Tijdens vakanties en opvang op roostervrije dagen van de basisschool van 07.30 - 18.30 uur.

Pedagogisch plan: 

Buitenschoolse opvang Brink 27 Wijchen

De Brink is een locatie, uniek van opzet. Naast de buitenschoolse opvang maakt onder andere het basisonderwijs en het wijkcentrum gebruik van deze aantrekkelijk locatie. Deze BSO kenmerkt zich door een gevarieerd aanbod van activiteiten. BSO de Brink maakt deel uit van BSO Lingert.

Voor de kinderen van de schoolgroepen 7 en 8 is er de Tiener BSO.

Soorten opvang die aangeboden worden
Regulier, flexibel, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Telefoonnummer: 

06-51729160

Aantal groepen: 

3

LRK-nummer: 

206046017

Openingstijden: 

Tijdens schoolweken op madi, wo, do en vrij van 07.30 tot aanvang schooltijd en vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur
Verlengde opvang van 07.00 - 07.30 uur en van 18.00 - 18.30 uur.
Tijdens vakanties en opvang op roostervrije dagen van de basisschool van 07.30 - 18.00 uur.

Pedagogisch plan: 

Buitenschoolse opvang De Lingert 60-06 Wijchen

Buitenschoolse opang de Lingert is gesitueerd in een levendige nieuwbouwwijk. Samen met de peuteropvang en de basisschool is de BSO gehuisvest in een aantrekkelijk gebouw. De BSO kenmerkt zich door een gevarieerd aanbod activiteiten die niet alleen op de locatie aangeboden worden, maar ook in de naast gelegen sporthal.

Soorten opvang die aangeboden worden
Regulier, flexibel, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Telefoonnummer: 

024-3660765

Aantal groepen: 

6

LRK-nummer: 

227429175

Openingstijden: 

Tijdens schoolweken op madi, wo, do en vrij van 07.30 tot aanvang schooltijd en vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur
Verlengde opvang van 07.00 - 07.30 uur en van 18.00 - 18.30 uur.
Tijdens vakanties en opvang op roostervrije dagen van de basisschool van 07.30 - 18.00 

Buitenschoolse opvang De Weem 1 Bergharen

Deze buitenschoolse opvang maakt deel uit van brede school "de Zandloper" in Bergharen. Trefwoord is dan ook “samen sterk”. Dit uit zich door voor de kinderen een rustige, veilige en creatieve omgeving te creëren waar het samenwerken een belangrijke plaats in neemt. We kennen hier twee groepen kinderen die ingedeeld zijn naar leeftijd.

Soorten opvang die aangeboden worden:
Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Telefoonnummer: 

06-23595340

Aantal groepen: 

2

LRK-nummer: 

583518072

Openingstijden: 

Tijdens schoolweken op madi, wodo en vrij vanaf 07.30 tot begin schooltijd en vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur.
Verlengde opvang van 07.00 - 07.30 uur en van 18.00 - 18.30 uur.
Tijdens vakanties en opvang op roostervrije dagen van de basisschool van 07.30 - 18.00 uur.

 

Pedagogisch plan: 

Buitenschoolse opvang Gasthuishoeve 7 Grave

De buitenschoolse opvang is in het zelfde gebouw ondergebracht als de peuterplusgroep, twee basisscholen (De Sprankel en Hartenaas) en GGD Hart van Brabant. Enthousiaste pedagogisch medewerkers staan garant voor een plezierige tijd bij de opvang. De BSO kenmerkt zich door een gevarieerd aanbod van activiteiten, waarbij samen op een ontspannende manier plezier hebben voor ons erg belangrijk is. 

Soorten van opvang die aangeboden worden:
Regulier, flexibel, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Telefoonnummer: 

06-46920659

Aantal groepen: 

3

LRK-nummer: 

330733552

Openingstijden: 

Tijdens schoolweken op madi, wodo en vrij van 07.30 tot aanvang schooltijd en vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur.
Verlengde opvang van 07.00 - 07.30 uur.
Tijdens vakanties en opvang op roostervrije dagen van de basisschool van 07.30 - 18.30 uur.

Pedagogisch plan: 

Buitenschoolse opvang Heumenseweg 46 Wijchen

De buitenschoolse opvang is, evenals de peuteropvang ondergebracht in de Antoniusschool. Zo is de samenwerking met alle partijen optimaal. De bosrijke omgeving biedt veel mogelijkheden voor 'buiten' activiteiten voor alle leeftijden. 

Voor de kinderen van de schoolgroepen 7 en 8 is er de Tiener BSO.

Soorten opvang die aangeboden worden
Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool.

Telefoonnummer: 

06-14331028

Aantal groepen: 

1

LRK-nummer: 

244303319

Openingstijden: 

Openingstijden: 

Tijdens schoolweken op madi, wodo en vrij vanaf 07.30 tot begin schooltijd en vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur. Verlengde opvang van 07.00 - 07.30 uur en van 18.00 - 18.30 uur. Tijdens vakanties en opvang op roostervrije dagen van de basisschool van 07.30 - 18.00 uur.

Pedagogisch plan: 

Buitenschoolse opvang Kerklaantje 15 Nederasselt

Deze buitenschoolse opvang is gehuisvest in Nederasselt. Voor school, naschool of beiden, de pedagogisch medewerkers staan voor uw kind klaar om ze een leuke tijd te bieden. Het accent ligt op ontspannen. Op woensdag, vrijdag en tijdens de schoolvakanties gaan de kinderen naar de BSO bij de Mgr. Borretweg in Grave. Op deze manier zijn er altijd voldoende kinderen aanwezig om gezellige activiteiten mee te doen. 

Soorten van opvang die aangeboden worden:
Regulier en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Telefoonnummer: 

06-54757689

Aantal groepen: 

1

LRK-nummer: 

145823349

Openingstijden: 

Tijdens schoolweken op ma, di, wo, do en vr van 07.30 tot aanvang schooltijd en vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur.
Op wo, vrij en in vakanties is de opvang bij de buitenschoolse opvang Borretweg in Grave.
Tijdens vakanties en opvang op roostervrije dagen van de basisschool van 07.30 - 18.30 uur.

Pedagogisch plan: 

Buitenschoolse opvang Lijsterbesstraat 2 Wijchen

De buitenschoolse opvang is, evenals de peuteropvang ondergebracht in basisschool de Viersprong. Zo is de samenwerking met alle partijen optimaal. De aantrekkelijke speelplaats is een ontmoetingsplek voor alle leeftijden. 

Voor de kinderen van de schoolgroepen 7 en 8 is er de Tiener BSO.

Soorten opvang die aangeboden worden
Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Telefoonnummer: 

06-46405178

Aantal groepen: 

2

LRK-nummer: 

732297576

Openingstijden: 

Tijdens schoolweken op madi, wodo en vrij vanaf 07.30 tot begin schooltijd en vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur. Verlengde opvang van 07.00 - 07.30 uur en van 18.00 - 18.30 uur. Tijdens vakanties en opvang op roostervrije dagen van de basisschool van 07.30 - 18.00 uur.

Pedagogisch plan: 

Buitenschoolse opvang Oudelaan 21-02 Wijchen

De buitenschoolse opvang kinderen van de Oudelaan worden opgevangen in eigen ruimtes in basisschool Zuiderpad locatie Oudelaan. De ingang van BSO Oudelaan bevindt zich aan de achterzijde  van de school bij de peuteropvang.

Door het 5-gelijke-dagenrooster van de basisschool is de buitenschoolse opvang in de gelegenheid om nog meer interessante en aantrekkelijke activiteiten aan te bieden.
Buitenschoolse opvang kinderen van de basisscholen de Bolster, St. Jozef in Niftrik, Rocalli in Balgoij en Zuiderpad locatie Huissteden worden ook op BSO Oudelaan opgevangen.
'De eerste stap' zorgt voor het vervoer van je kind naar de BSO.

Voor de kinderen van de schoolgroepen 7 en 8 is er de Tiener BSO.

Soorten opvang die aangeboden worden:
Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Telefoonnummer: 

024-6411538 / 06-51416090 (alleen bij uitstapjes)

Aantal groepen: 

3

LRK-nummer: 

125710070

Openingstijden: 

Tijdens schoolweken op madi, wodo en vrij vanaf 07.30 tot begin schooltijd en vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur.
Verlengde opvang van 07.00 - 07.30 uur en van 18.00 - 18.30 uur.
Tijdens vakanties en opvang op roostervrije dagen van de basisschool van 07.30 - 18.00 uur.

Pedagogisch plan: 

Buitenschoolse opvang Roerdompstraat 76 Wijchen

De buitenschoolse opvang (BSO) is, evenals de peuteropvang ondergebracht in Brede school Noorderlicht. We hebben hier onze eigen groepsruimten. De ingang van  BSO Roerdompstraat bevindt zich aan de Tunnelweg. Binnen Brede school Noorderlicht werken wij samen met de Paulusschool, de Wijkvereniging, het Jonge Kind, kinderfysiotherapie Entermotion en het Sociaal wijkteam.  Alles in één gebouw, voor de samenwerking optimaal. BSO Roerdompstraat biedt opvang aan kinderen van de Paulusschool en de Buizerd, dit resulteert in een leuke groepsdynamiek. Zo zijn er altijd voldoende kinderen om aantrekkelijke en op de leeftijd gerichte activiteiten aan te bieden. Ook kunnen kinderen deelnemen aan de naschools activiteiten van Brede school Noorderlicht. De kinderen van de Paulusschool en de Buizerd worden voorschools naar school gebracht en als de school uit is weer door onze medewerkers opgehaald. Kinderen van de Bolster zijn ook welkom op BSO Roerdompstraat. 

Voor de kinderen van de schoolgroepen 7 en 8 is er de Tiener BSO.

Soorten van opvang die aangeboden worden:
 Regulier, verlengd, flexibel en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Telefoonnummer: 

024-6414642

Aantal groepen: 

3

LRK-nummer: 

749550922

Openingstijden: 

Tijdens schoolweken op madi, wodo en vrij vanaf 07.30 tot begin schooltijd en vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur.
Verlengde opvang van 07.00 - 07.30 uur en van 18.00 - 18.30 uur.
Tijdens vakanties en opvang op roostervrije dagen van de basisschool van 07:30 - 18:00 uur.

Pedagogisch plan: 

Buitenschoolse opvang Stationssingel 8 Ravenstein

De buitenschoolse opvang is in het zelfde gebouw ondergebracht als de kinderopvang. De overstap naar de buitenschoolse opvang is dus vertrouwd. Kinderen zijn snel gewend en kunnen deelnemen aan uitdagende en veelzijdige activiteiten. Samen op een ontspannende manier plezier hebben is voor ons erg belangrijk. Kinderen kunnen zich bij ons lekker uitleven in de gymzaal, het amfitheater, het voetbalveld of de mooi ingerichte buitenspeelplaatsen.

Soorten opvang die aangeboden worden:
Regulier, verlengd en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Telefoonnummer: 

0486-415524

Aantal groepen: 

3

LRK-nummer: 

891373809

Openingstijden: 

Tijdens schoolweken op madi, wo, do en vrij van 07.30 tot aanvang schooltijd en vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur.
Verlengde opvang van 07.00 - 07.30 uur en van 18.00 - 18.30 uur (inclusief warme maaltijd)
Tijdens vakanties en opvang op roostervrije dagen van de basisschool van 07.30 - 18.00 uur

Pedagogisch plan: 

Buitenschoolse opvang Suikerbergseweg 2 Wijchen

Buitenschoolse opvang op maat, dat is wat we bieden op deze locaties. Voor school, na school of beiden, de pedagogisch medewerkers staan voor uw kind klaar om ze een leuke tijd te bieden buiten de schooltijden. Het accent ligt op ontspannen. Tijdens de schoolvakanties is uw kind op de dagen waarop het normaal de buitenschoolse opvang bezoekt, de hele dag welkom. Iedere vakantie worden er speciale activiteiten georganiseerd. Naast de binnenruimte is er veel speelgelegenheid rondom de opvang. Denk daarbij aan het speels ingerichte schoolplein, maar zeker ook de voetbalvelden van SC Woezik waar we gebruik van maken.

Voor de kinderen van de schoolgroepen 7 en 8 is er de Tiener BSO.

Soorten opvang die aangeboden worden:
Regulier, verlengd, flexibel en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Telefoonnummer: 

024-3295220

Aantal groepen: 

3

LRK-nummer: 

103732019

Openingstijden: 

Tijdens schoolweken op ma, di, wo, do en vrij  vanaf 07.30 tot begin schooltijd en vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur.
Verlengde opvang van 07.00 - 07.30 uur en van 18.00 - 18.30 uur.
Tijdens vakanties en opvang op roostervrije dagen van de basisschool van 07.30 - 18.00 uur.

Pedagogisch plan: 

Tiener BSO Wijchen Huissteden

Tiener BSO Huissteden is een zelfstandige BSO locatie voor kinderen van groep 7 en 8 (van de basisscholen Zuiderpad, de Speelhoeve, de Trinoom, de Viersprong en de Bolster) en is gehuisvest in Basisschool  Zuiderpad op Huissteden 1401 te Wijchen. Deze school is vanuit de genoemde scholen heel gemakkelijk per fiets via veilig fietspaden te bereiken.
Binnen de school hebben we vier ruimtes tot onze beschikking waar we activiteiten kunnen aanbieden die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen. Daarnaast is in basisschool Zuiderpad het Technovium gevestigd. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt.

Een enthousiast team van 5 vaste pedagogisch medewerkers staat garant voor een plezierige en uitdagende tijd!
De ruimten hebben we ons eigen gemaakt door kinderen inspraak te geven in de inrichting. We organiseren een speciaal tienerprogramma en zijn we gewend om uitstapjes met de fiets te ondernemen. Daarom is het nodig dat uw kind een goede fiets heeft.

Kinderen fietsen vanuit school naar de Tiener BSO. Wij zijn er op gericht om kinderen zo snel mogelijk op een verantwoorde manier zelfstandig naar te Tiener BSO te laten fietsen. Dit als voorbereiding voor als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Wij gebruiken hiervoor de zogenaamde zelfstandigheidsverklaring. Uiteraard gaat dit in overleg met ouders.
In het activiteitenprogramma wordt, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, aandacht geschonken aan veilig deelnemen aan het verkeer door bijvoorbeeld de fietsroute van uw kind meerdere keren te fietsen en verkeerssituaties te bespreken.
Voor kinderen die onder begeleiding van een pedagogisch medewerker naar de Tiener BSO fietsen, zijn op de verschillende scholen verzamelplaatsen afgesproken.
Kinderen die zelfstandig fietsen gaan op het einde van de dag zelfstandig naar huis. De andere kinderen worden door ouders opgehaald.
Uiteraard bent u van harte welkom op de Tiener BSO om het team medewerkers persoonlijk te ontmoeten en een kijkje te nemen!

Soorten van opvang die aangeboden worden:
Regulier, verlengd, flexibel en opvang op roostervrije dagen van de basisschool.

Telefoonnummer: 

06-14331025

Aantal groepen: 

2

LRK-nummer: 

199677736

Openingstijden: 

Tijdens schoolweken op madi, wodo en vrij van 14.00 uur tot 18.00 uur.
Verlengde opvang van 18.00 - 18.30 uur.
Tijdens vakanties en opvang op roostervrije dagen van de basisschool van 07:30 - 18:00 uur.

Uit praktisch oogpunt heeft de Tiener BSO op schooldagen geen voorschoolse opvang. De voorschoolse opvang blijft op de BSO locatie die uw kind eerder bezocht.

Pedagogisch plan: 

Tiener BSO Wijchen Veenhof

Tiener BSO Veenhof is een zelfstandige BSO locatie voor kinderen van groep 7 en 8  van de basisscholen: de Buizerd, de Paulusschool, de Pascalisschool en de Bolster.

Kinderen fietsen vanuit school zelfstandig naar de Tiener BSO. Deze locaties zijn  vanuit de genoemde scholen heel gemakkelijk per fiets  te bereiken. In het activiteitenprogramma wordt aandacht geschonken aan het veilig deelnemen aan het verkeer, dit in samenwerking met veilig verkeer Nederland.

Een enthousiast team van pedagogisch medewerkers organiseert dagelijks leeftijdsgerichte en uitdagen activiteiten. Kinderen denken mee over de activiteiten en helpen mee bij de uitvoering van dit tienerprogramma. Activiteiten bestaan uit koken, sport & beweging, muziek, handvaardigheid en natuurlijk gezellig samen zijn (chillen). De groepsruimten zijn ingericht naar de behoeften van de tieners, zo is er bijvoorbeeld een ontspanningsruimte en een activiteitenruimte.

We sturen aan op zelfstandigheid zodat kinderen straks goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs kunnen.

Kom vooral eens een kijkje nemen!

Telefoonnummer: 

06-51446297

Aantal groepen: 

2

LRK-nummer: 

117726928

Openingstijden: 

Tijdens schoolweken op ma, di, wo ,do en vrij vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur
Verlengde opvang van 18.00 - 18.30 uur.
Tijdens vakanties en opvang op roostervrije dagen van de basisschool van 07:30 - 18:00 uur.

Uit praktisch oogpunt heeft de Tiener BSO op schooldagen geen voorschoolse opvang. De voorschoolse opvang blijft op de BSO locatie die gekoppeld is aan de school van je kind.

Pedagogisch plan: