U bent hier

De Tiener BSO is een zelfstandige BSO locatie voor kinderen van groep 7 en 8 (van de basisscholen Boskriek, ’t Palet, Speelhoeve, Trinoom en Viersprong) en is gehuisvest in Basisschool  ’t Palet op Huissteden 1401 te Wijchen. Deze school is vanuit de genoemde scholen heel gemakkelijk per fiets op een veilige manier via fietspaden te bereiken.
Binnen de school hebben we twee ruimtes tot onze beschikking waar we activiteiten kunnen aanbieden die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen. Een enthousiast team van 5 vaste pedagogisch medewerkers staat garant voor een plezierige en uitdagende tijd!
De ruimten hebben we ons eigen gemaakt door kinderen inspraak te geven in de inrichting. We organiseren een speciaal tienerprogramma en we zijn gewend om uitstapjes op de fiets te maken. Daarom is het nodig dat uw kind een goede fiets heeft.

Kinderen fietsen vanuit school naar de Tiener BSO. Wij zijn er op gericht om kinderen zo snel mogelijk op een verantwoorde manier zelfstandig naar te Tiener BSO te laten fietsen. Wij gebruiken hiervoor de zogenaamde zelfstandigheidsverklaring. Uiteraard gaat dit in overleg met de ouders.
In het activiteitenprogramma wordt aandacht geschonken aan veilig deelnemen aan het verkeer door bijvoorbeeld de fietsroute van uw kind meerdere keren te fietsen en verkeerssituaties te bespreken.
Voor kinderen die onder begeleiding van een pedagogisch medewerker naar de Tiener BSO fietsen, zijn op de verschillende scholen verzamelplaatsen afgesproken.
Kinderen die zelfstandig fietsen gaan op het einde van de dag zelfstandig naar huis. De andere kinderen worden door ouders opgehaald.Uiteraard bent u van harte welkom op de Tiener BSO om het team medewerkers persoonlijk te ontmoeten en een kijkje te nemen!

Adres: 

Huissteden 1401
6605 HK Wijchen

Wijk: 

Greenlabel
Calibris
 
Het beterboek

 

Klachtenvrij 2018