BSO Kerklaantje 15 Nederasselt

BSO Kerklaantje is gehuisvest in Nederasselt. Voor school, na school of beiden, de pedagogisch medewerkers staan om je kind een leuke tijd te bieden. Het accent ligt op ontspannen. Op woensdag, vrijdag en tijdens de schoolvakanties gaan de kinderen naar de BSO bij de Mgr. Borretweg in Grave. Op deze manier zijn er altijd voldoende kinderen aanwezig om gezellige activiteiten mee te doen.

Soorten van opvang die aangeboden worden: Regulier en opvang op roostervrije dagen van de basisschool

Soorten opvang

Buitenschoolse opvang
de eerste stap

Buitenschoolse opvang