BSO KC Westwijzer Wijchen

BSO KC Westwijzer vormt samen met de basisschool en onze eigen peuteropvang Kindcentrum Westwijzer. Hier ontvangen we je kind in drie sfeervolle ruimtes. De kinderen blijven dus in hun vertrouwde omgeving en hebben de mogelijkheid om buiten te spelen met de vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. De samenwerking met school is een natuurlijke zaak voor ons. Denk hierbij aan het pedagogisch klimaat of het gezamenlijk organiseren van activiteiten.

Voor de kinderen van de schoolgroepen 7 en 8 is er de Tiener BSO.

Peuteropvang KC Westwijzer heeft een eigen uitdagende buitenruimte. Op deze locatie bieden wij ook BSO voor kinderen van de basisschool. De peuteropvang biedt een goede voorbereiding op de basisschool en maakt de overstap vloeiend. Bij de peuteropvang ligt het accent op het spelend leren.

Onze pedagogisch medewerkers zorgen dat je kind zich veilig en geborgen voelt. Een goede omgeving waarin je kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Soorten opvang

Peuteropvang
de eerste stap

Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
de eerste stap

Buitenschoolse opvang