U bent hier

Kwaliteit

De kwaliteit van onze kinderopvang en de peuteropvang

Als ouder wil je het beste voor je kind. Bij de keuze voor opvang kijk je dan ook niet alleen naar locaties en wachtlijsten, maar vooral ook naar zaken als sfeer, groepsgrootte, pedagogisch beleid en veiligheid. Bij 'de eerste stap' is je kind in alle opzichten in vertrouwde handen. Dat roepen we niet zomaar. Onze opvang voldoet aan alle kwaliteitseisen.

We toetsen onze dienstverlening dan ook op twee manieren.

  • Intern, via een vaste structuur ‘ontwikkeling – uitvoering - evaluatie’;
  • Extern, waarbij de GGD de wettelijke kwaliteitseisen van al onze vestigingen controleert.
Speciaal opgeleide auditoren zijn verantwoordelijk voor de borging van het kwaliteitssysteem binnen 'de eerste stap'. Zij voeren audits volgens een vastgesteld schema uit, verzamelen (kritische) bevindingen en koppelen hier concrete actiepunten aan die volgens een vaste planning worden verwerkt.
 
Verder worden wij in opdracht van de gemeente door de GGD gecontroleerd. Dit gebeurt aangekondigd maar er zijn ook onaangekondigde inspecties. Het laatste GGD rapport kun je lezen op deze website bij de betreffede locatie. De rapporten liggen ook ter inzage op de locatie.