U bent hier

Kwaliteit

De kwaliteit van onze kinderopvang

en het peuterspeelzaalwerk

Als ouder wilt u het beste voor uw kind. Bij de keuze voor opvang kijkt u dan ook niet alleen naar locaties en wachtlijsten, maar vooral ook naar zaken als sfeer, groepsgrootte, pedagogisch beleid en veiligheid. Bij de eerste stap is uw kind in alle opzichten in vertrouwde handen. Dat roepen we niet zomaar. Onze opvang voldoet aan alle kwaliteitseisen.

We toetsen onze dienstverlening dan ook op twee manieren.

  • Intern, via een vaste structuur ‘ontwikkeling – uitvoering - evaluatie’;
  • Extern, waarbij de GGD de wettelijke kwaliteitseisen van al onze vestigingen controleert.
Speciaal opgeleide auditoren zijn verantwoordelijk voor de borging van het kwaliteitssysteem binnen de eerste stap. Zij voeren audits volgens een vastgesteld schema uit, verzamelen (kritische) bevindingen en koppelen hier concrete actiepunten aan die volgens een vaste planning worden verwerkt.
 
Verder worden wij in opdracht van de gemeente door de GGD gecontroleerd. Dit gebeurt aangekondigd maar er zijn ook onaangekondigde inspecties. Het laatste GGD rapport kunt u lezen op deze website bij de betreffede locatie. De rapporten liggen ook ter inzage op de locatie.

Greenlabel
Calibris
 
Het beterboek