U bent hier

Incidentele opvang al dan niet met inzet ruiltegoed

Als je kinderdagopvang of buitenschoolse opvang afneemt bij ‘de eerste stap’, heb je de mogelijkheid om ruiltegoed op te bouwen. Ruilen kun je op je locatie aanvragen door middel van het inleveren van een ingevuld formulier.

Wat de spelregels zijn om incidentele opvang (met of zonder ruiltegoed) aan te vragen vind je hieronder.

Formulieren
Incidentele opvang kinderdagopvang
Incidentele opvang buitenschoolse opvang

    Incidentele opvang algemeen 

 • incidentele opvang kun je aanvragen via een van onderstaande formulieren, ter bevestiging ontvang je een door 'de eerste stap' getekende kopie van het formulier.
  Via het ouderportaal is geen aanvraag voor incidentele opvang mogelijk

 • minimaal 14 dagen van te voren kan beoordeeld worden of de incidentele opvang mogelijk is

 • incidentele opvang regelen we het liefst in de eigen groep van het kind. Mocht er op de gewenste dag geen plaats zijn in de eigen groep, dan kan je kind deze dag in een andere groep (met de zelfde leeftijdssamenstelling) geplaatst worden. Dit gaat altijd in overleg

 • eenmaal aangevraagde en bevestigde incidentele opvang is niet herroepbaar

   Incidentele opvang met inzet ruiltegoed

 • je kunt het ruiltegoed gebruiken voor incidentele opvang: een hele dag, een dagdeel, een vakantiedag of voor voorschoolse- en naschoolse opvang 

 • het ruiltegoed kan niet ingezet worden voor de opvang op schoolvrije dagen (roostervrij)

 • het ruiltegoed moet voldoende zijn voor het aantal uren dat je wilt afnemen. Bijvoorbeeld je neemt een dag af van 8 uur maar hebt 7 uur ruiltegoed. Dan is het niet mogelijk het ruiltegoed in te zetten. Ook niet voor de al opgebouwde 7 uur. Uiteraard kan er wel opvang aangevraagd worden. Je ontvangt daarvoor dan een factuur

 • inzet van ruiltegoed kan alleen tijdens de contractweken. Uiteraard is er in de andere weken ook incidentele opvang mogelijk tegen de contractprijs

  Ruilen. Hoe werkt het?

 • ruiltegoed krijg je alleen als je afmeldt via het ouderportaal. Afmelden met opbouw van het ruiltegoed moet minimaal één dag van te voren vóór 12.00 uur.
  Let op! Dit kan maximaal 90 dagen van te voren. Om ruiltegoed op te kunnen bouwen, is het nodig om voor elke dag dat je kind niet komt, af te melden
   
 • afmelden is mogelijk per product, bijvoorbeeld alleen naschool óf alleen voorschool óf een hele of halve dag
   
 • een afmelding terugdraaien kan alleen door de pedagogisch medewerker van de groep én als het kind aantal dit toelaat. Er kunnen inmiddels andere kinderen een extra dag(deel) afgenomen hebben
   
 • je kunt het ruiltegoed gebruiken voor incidentele opvang: een hele dag, een dagdeel, een vakantiedag of voor voorschoolse- en naschoolse opvang
   
 • inzet van ruiltegoed kan alleen als er ruimte is binnen de bestaande kind- en personeelsplanning op de groep. We zijn gebonden aan wet- en regelgeving, waardoor er niet meer dan het maximaal aantal toegestane kinderen op de locatie opgevangen mag worden en de verhouding tussen de pedagogisch medewerker en het aantal aanwezige kinderen niet overschreden wordt. De ruimte op de groep ontstaat meestal doordat een of meerdere kinderen voor die dag afgemeld zijn
   
 • het ruiltegoed moet voldoende zijn voor het aantal uren dat je wilt afnemen. Bijvoorbeeld je neemt een dag af van 8 uur, maar hebt 7 uur ruiltegoed. Dan is het niet mogelijk het ruiltegoed in te zetten. Ook niet voor de al opgebouwde 7 uur. Uiteraard kan er wel opvang aangevraagd worden, tegen de contractprijs
   
 • feestdagen vallen onder het ruiltegoed en worden automatisch na de feestdag bijgeschreven (Valt een feestdag bij de BSO in een vakantie, dan krijg je 10,5 uur ruiltegoed. Voor alle andere feestdagen worden de contracturen als ruiltegoed bijgeschreven.). Afmelden is niet nodig
   
 • het ruiltegoed is zichtbaar in het ouderportaal bij de button 'Opvang', tabblad 'Ruiltegoed'
   
 • het ruiltegoed is in uren, ongeacht de prijs van het product en blijft 365 dagen geldig vanaf datum afmelding (voorbeeld: op 6 mei meld je de eerste week zomervakantie af. De uren voor deze afgemelde dag worden op 6 mei bij je tegoed geteld en zijn vanaf 6 mei 365 dagen geldig). Het ruiltegoed dat ongebruikt is, komt na 365 dagen te vervallen
   
 • het ruiltegoed is persoonlijk, gebonden aan het kind en niet overdraagbaar. Het ruiltegoed is gebonden aan de opvangsoort en kan niet mee genomen worden bij wijziging van opvangsoort. Bij wijziging van locatie wordt het ruiltegoed meegenomen
   
 • inzet van ruiltegoed kan alleen tijdens de contractweken. Uiteraard is er in de andere weken ook incidentele opvang mogelijk tegen de contractprijs
   
 • zoals aangegeven is het ruilen een service. Na opzegging van de opvang vervalt het ruiltegoed en kan dus niet worden ingezet voor opvang na de laatste opvangdag volgens contract (voorbeeld: is je contractdag dinsdag en je zegt per zaterdag daarna op, dan is de laatste opvangdag de dinsdag vóór de zaterdag (opzegdag).
   
 • Het ruiltegoed kan niet ingezet worden als vervanging van een deel van de opgezegde reguliere opvang. Opzegging betekent namelijk dat je afziet van je recht op opvang op de opgezegde dag
 • Eenmaal aangevraagde incidentele opvang is niet herroepbaar. Meld je de incidentele opvang toch af via het ouderportaal dan vervalt het ingezette ruiltegoed

Uitgesloten van ruiltegoed

 • het ruiltegoed kan niet ingezet worden voor de opvang op schoolvrije dagen (roostervrij)
 • ruiltegoed wordt niet opgebouwd bij peuteropvang Wijchen en flexibele opvang

In alle gevallen waarin bovenstaande regeling niet voorziet, beslist de wijkmanager.

Ruilen is een service van onze kant. Conform de ruilregels kun je het ruiltegoed gebruiken voor incidentele opvang: een hele dag, een dagdeel, een vakantiedag of voor voorschoolse- en naschoolse opvang. Aan de ruilservice kunnen geen rechten aan ontleend worden. Op de vaste opvang dag rekenen wij op de komst van je kind en zetten wij volgens wet- en regelgeving voldoende personeel in. Lever je een vaste dag in, dan betekent dit nog steeds dat we dezelfde hoeveelheid personeel moeten inzetten. Incidentele opvang kan daarom alleen als er ruimte is binnen de bestaande kind- en personeelsplanning. Daarnaast houdt het systeem rekening met de wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat er niet meer dan het maximaal aantal toegestane kinderen op de locatie opgevangen mag worden en dat verhoudingen tussen de pedagogisch medewerker en het aantal aanwezige kinderen niet overschreden wordt. Bij locaties buitenschoolse opvang waar vervoer nodig is, mag incidentele opvang niet leiden tot vervoersproblemen.