U bent hier

Incidentele opvang al dan niet met inzet ruiltegoed

Vanaf 1 november is het mogelijk om ruiltegoed op te bouwen bij de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang.

Wat de spelregels zijn om incidentele opvang aan te vragen vind je hieronder.
Helemaal onderaan deze pagina vind je de formulieren.

Incidentele opvang

 • ruilen is een service van onze kant. Daar kunnen geen rechten aan ontleend worden. Op de vaste opvang dag rekenen wij op de komst van je kind en zetten wij volgens wet- en regelgeving voldoende personeel in. Lever je een vaste dag in, dan betekent dit nog steeds dat we dezelfde hoeveelheid personeel moeten inzetten. Incidentele opvang kan daarom alleen als er ruimte is binnen de bestaande kind- en personeelsplanning. Daarnaast houdt het systeem rekening met de wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat er niet meer dan het maximaal aantal toegestane kinderen op de locatie opgevangen mag worden en dat verhoudingen tussen de pedagogisch medewerker en het aantal aanwezige kinderen niet overschreden wordt. Bij locaties buitenschoolse opvang waar vervoer nodig is mag incidentele opvang niet leiden tot vervoersproblemen
 • minimaal 14 dagen van te voren kan beoordeeld worden of de incidentele opvang mogelijk is
 • incidentele opvang regelen we het liefst in de eigen groep van het kind. Mocht er op de gewenste dag geen plaats zijn in de eigen groep, dan kan je kind deze dag in een andere groep (met de zelfde leeftijdssamenstelling) geplaatst worden. Dit gaat altijd in overleg
 • incidentele opvang kun je aanvragen via een van onderstaande formulieren, ter bevestiging ontvang je een door 'de eerste stap' getekende kopie van het formulier.
  Via het ouderportaal is geen aanvraag voor incidentele opvang mogelijk
 • eenmaal aangevraagde en bevestigde incidentele opvang is onherroepbaar

Spelregels ruiltegoed

 • het opbouwen van ruiltegoed kan alleen bij kinderdagopvang en buitenschoolse opvang 
 • ruiltegoed krijg je alleen als je afmeldt via het ouderportaal
 • afmelden is mogelijk per product, bijvoorbeeld of alleen naschool of alleen voorschool of een hele of halve dag
 • afmelden met opbouw van het ruiltegoed moet minimaal één dag van te voren vóór 12.00 uur
 • je kunt het ruiltegoed gebruiken voor incidentele opvang: een hele dag, een dagdeel, een vakantiedag of voor voorschoolse- en naschoolse opvang. 
 • het ruiltegoed is in uren ongeacht de prijs van het product 
 • het ruiltegoed is zichtbaar in het ouderportaal bij de button 'Opvang', tabblad 'Ruiltegoed'
 • feestdagen vallen onder het ruiltegoed en worden automatisch na de feestdag bijgeschreven (in een vakantie krijgen BSO ouders de hele vakantiedag,10.5 uur, en voor andere feestdagen de contacturen), afmelden is niet nodig
 • voor een BSO-vakantiedag wordt 10.5 uur ruiltegoed opgebouwd
 • het ruiltegoed moet voldoende zijn voor het aantal uren dat je wilt afnemen. Bijvoorbeeld je neemt een dag af van 8 uur maar hebt 7 uur ruiltegoed. Dan is het niet mogelijk het ruiltegoed in te zetten. Ook niet voor de al opgebouwde 7 uur. Uiteraard kan er wel opvang aangevraagd worden. Je ontvangt daarvoor dan een factuur
 • het ruiltegoed kan niet ingezet worden voor de opvang op schoolvrije dagen (roostervrij)
 • het ruiltegoed is persoonlijk, gebonden aan het kind en niet overdraagbaar
 • inzet van ruiltegoed bij een 40- of 48 contract kan alleen tijdens de contractweken. Uiteraard is er in de andere weken ook incidentele opvang mogelijk tegen de contractprijs
 • een afmelding ongedaan maken kan door de medewerker van de groep en alleen als het kindaantal dit toelaat. Er kunnen inmiddels andere kinderen een extra dag(deel) afgenomen hebben
 • het ruiltegoed blijft 365 dagen geldig. Het ruiltegoed dat ongebruikt is komt hierna te vervallen
 • het ruiltegoed is gebonden aan de opvangsoort en kan niet mee genomen worden bij wijziging van opvangsoort. Bij wijziging van locatie kan het ruiltegoed wel meegenomen worden
 • uitgesloten van opbouw van ruiltegoed zijn:
  • peuteropvang Wijchen
  • flexibele opvang

In alle gevallen waarin bovenstaande regeling niet voorziet, beslist de wijkmanager

Formulieren
Incidentele opvang kinderdagopvang
Incidentele opvang buitenschoolse opvang

 

Greenlabel
Calibris
 
Het beterboek