Groepsgrootte

Eigen groep, vertrouwde leiding

In de buitenschoolse opvang bepaalt de grootte van de locatie hoe de groepen daadwerkelijk zijn ingedeeld. Er zijn de volgende groepen:

Groepen van 4-7 jarigen met maximaal 20 kinderen worden door 2 pedagogisch medewerkers begeleidt.
Groepen van 4-13 jarigen met maximaal 22 kinderen worden door 2 pedagogisch medewerkers begeleidt.
Groepen van 7-13 jarigen met maximaal 24 kinderen worden door 2 pedagogisch medewerkers begeleidt.
Groepen van 7-13 jarigen met maximaal 30 kinderen worden door 3 pedagogisch medewerkers begeleidt.