Groepsgrootte

Eigen groep, vertrouwde leiding

Op de buitenschoolse opvang van de eerste stap lopen de leeftijden van de kinderen uiteen van 4 tot 12 jaar. Vaak zijn groepen samengesteld met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Er zitten maximaal 20 kinderen in één groep, met één beroepskracht per 10 kinderen. Hoeveel kinderen een groep precies telt, hangt af van het beschikbare vloeroppervlak. Een en ander is vastgelegd in de ‘Beleidsregels kwaliteit kinderopvang’ en ons pedagogisch beleid. De pedagogisch medewerkers die de groepsleiding vormen, beschikken natuurlijk allemaal over een passend beroepsdiploma. Bovendien krijgen ze ondersteuning vanuit onze organisatie. En met opleidingen en trainingen houden ze hun kennis up to date. Want kwaliteit staat bij ons voorop.