Medicijnen

Pijnstillers en koortsverlagende middelen als paracetamol maskeren het ziektebeeld. Om die reden vragen wij je om dit soort middelen niet aan je kind te geven voordat je het naar de opvang brengt. Onder bepaalde voorwaarden kunnen we je kind door een arts voorgeschreven medicijnen toedienen. Je vult dan het formulier ‘Overeenkomst gebruik geneesmiddelen’ in en levert het ondertekend in op de groep waar je kind opgevangen wordt. In geval van besmettelijke ziekten worden de richtlijnen van de GGD gevolgd.

Kinderdagopvang
De Eerste Stap

Kinderdagopvang

Peuteropvang
De Eerste Stap

Peuteropvang

Buitenschoolse opvang
De Eerste Stap

Buitenschoolse opvang

Flexkrachten gezocht

Werken met kinderen? Ga als flexkracht aan de slag bij De Eerste Stap! Meer weten? Stuur een mail naar hr@deeerstestap.nl of bel 024-6488388!