U bent hier

De opvang

Kennismakingsgesprek
Voordat de opvang van start gaat neemt een medewerker van de locatie contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt uitgelegd hoe we werken, is er een rondleiding en uiteraard de mogelijkheid om vragen te stellen. Uw kind is ook van harte welkom bij dit gesprek.

Wennen
Uiteraard begrijpen wij dat het een hele stap is om uw kind voor de eerste keer naar de opvang te brengen. Daarom is er de mogelijkheid, als u dat wenst, om voor de ingangsdatum op de overeenkomst uw kind alvast enkele uren te laten wennen. Voorwaarde is dat de overeenkomst getekend bij ons retour is en de groepsgrootte en de personele bezetting het toelaten. Samen met de pedagogisch medewerker kunt u tijdens het kennismakingsgesprek het wennen bespreken.

Voeding 
De eerste stap hecht veel waarde aan gezonde voeding, zonder kleur- en smaakstoffen of toegevoegde suikers. Hier houden we rekening mee bij de maaltijden en de tussendoortjes. Verdere informatie over de voeding krijgt u tijdens het kennismakingsgesprek.

Luiers (alleen voor kinderdagopvang en peuteropvang)
De eerste stap
zorgt voor luiers. Die hoeft u zelf dus niet mee te brengen.

Evaluatie
Nadat uw kind twee maanden op de opvang zit, ontvangt u een een mail waarin wij vragen om een digitaal formulier in te vullen waarop u onder andere kunt aangeven of u tevreden bent over de opvang. Hoe uw kind de opvang ervaart. De evaluaties worden altijd met het team en de manager besproken en is voor ons een belangrijk middel om te kijken of we goed bezig zijn of op bepaalde punten de opvang nog kunnen verbeteren. Ook als uw kind de opvang verlaat vragen we u graag naar uw ervaringen. Uw ervaringen helpen ons de opvang nog verder te verbeteren!

Vrije dagen
De locaties dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang van de eerste stap zijn 52 weken per jaar geopend op werkdagen. Werkdagen zijn de dagen van de week welke niet zijnde zaterdag, zondag, dan wel algemeen erkende feestdagen zoals genoemd in de CAO kinderopvang, dan wel maximaal drie door de eerste stap jaarlijks vast te stellen (brug)dagen. Minimaal één maand voor het volgende kalenderjaar zullen wij de ouders informeren over deze dagen. Een overzicht van deze dagen hangt op het prikbord van de locatie en staan op deze website. De peuterspeelgroepen in Grave zijn 40 (school)weken geopend.

Gewichtenregeling (alleen voor kinderdagopvang en peuteropvang)
Net zoals in het basisonderwijs hanteren wij een 'ouderverklaring'. Hiermee krijgt een kind een 'gewicht' toegekend. Deze gegevens zijn van belang voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-subsidie van de gemeente. Het opleidingsniveau van de ouder is doorslaggevend voor het vaststellen van het 'gewicht' van een kind. Bij het aanmelden van een kind via de website, wordt het opleidingsniveau van de ouder(s) gevraagd. Het 'gewicht' wordt in het computersysteem geregistreerd en eenmaal per jaar, anoniem aan de gemeente doorgegeven.

Greenlabel
Calibris
 
Het beterboek

 

Klachtenvrij 2018