U bent hier

Calamiteiten

Wij willen uiteraard de veiligheid van uw kind zo goed mogelijk waarborgen en hebben een aantal zaken met betrekking tot de veiligheid vastgelegd. Regelmatig worden er calamiteitenoefeningen gehouden.

Hoe te handelen als de sirene gaat van de (lokale) overheid

De (lokale) overheid laat u via de media (postbus 51) weten hoe te handelen ingeval van calamiteiten;

  • Ga direct naar binnen
  • Sluit ramen en deuren
  • Zet de radio of de televisie aan

Maar hoe regel je dat met tientallen baby's, peuters en pedagogisch medewerkers in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of peuteropvang? Hieronder volgt een korte beschrijving over hoe wij omgaan met calamiteiten en wat wij dan van ouders verwachten.

De eerste stap handelt als de (lokale) sirene gaat als volgt:

Bij de eerste stap is op alle locaties een calamiteitenplan aanwezig, ook zijn er op de locatie volgens de wettelijke voorschriften het aantal benodigde bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aanwezig.  Daarnaast zijn alle medewerkers van het calamiteitenplan op de hoogte.
De pedagogisch medewerker zorgt, onder leiding van de BHV-ers, ervoor dat alle kinderen in de groep zijn en daar ook blijven. De in- en uitgangen worden bewaakt en de pedagogisch medewerker wacht op verdere informatie van de BHV-ers, politie, brandweer of de instructies die via radio worden gegeven.

Dit houdt in; dat de pedagogisch medewerker met de kinderen in de locatie blijft wachten totdat de hulpdienst de alarmering opheft. (Het wil dus niet zeggen dat wanneer de sirene ophoudt de alarmering ook is afgelopen) of dat de BHV-er op last van de politie/brandweer de locatie ontruimt en met de kinderen naar een  aangegeven opvangplaats gaat.

De veiligheid van uw kind heeft onze hoogste prioriteit!

Indien er een ramp dreigt of plaatsvindt, zal uw eerste reactie zijn; uw kind ophalen van de locatie. Dit is een begrijpelijke reactie, maar daar mag geen gevolg aangegeven worden omdat u hiermee risico's loopt. Iedereen dient, in geval van een (dreigende) ramp, gehoor te geven aan de instructies van de (lokale) overheid; ga direct naar binnen, sluit ramen en deuren en zet de radio of televisie aan.
Daarnaast is het voor u belangrijk dat u;

  • Niet naar de locatie belt (de telefoon raakt overbezet en wij kunnen niet meer bellen)
  • Niet naar de locatie komt (zorg voor uw eigen veiligheid)

—Hoe te handelen als het alarm van de locatie afgaat (gevaar in en/of om de locatie)
Hoe te handelen als dit alarm afgaat staat ook beschreven in ons calamiteitenplan. Bij brand of explosie gevaar van buiten af treffen we dezelfde maatregelen als hiervoor beschreven. Bij brand of explosie gevaar binnen de locatie zal er ontruimd worden zoals beschreven in de instructies die onderdeel uitmaken van het calamiteitenplan. Deze is in te zien op de locatie.

Er zijn twee vluchtroutes;

  • De kinderen gaan via de officiële nooduitgangen naar de verzamelplaats
  • De kinderen gaan via de snelste vluchtweg naar de verzamelplaats

Als alle kinderen en overige aanwezigen op de verzamelplaats zijn, gaan de groepen naar de noodlocatie, deze is per locatie verschillend en staat beschreven in het calamiteitenplan. Kinderen mogen van de noodlocatie alleen opgehaald worden nadat zij afgemeld zijn.
Het ontruimen in een noodsituatie moet vlot en ordelijk verlopen, daarom oefenen wij dit minimaal één maal per jaar. Een BHV-er van een andere locatie is observator om organisatie breed nog meer te leren van een oefening.

In het kort geldt bij alle calamiteiten het volgende:

  • Niet naar de locatie bellen
  • Niet naar de locatie komen
  • Mocht u tijdens een ontruimingsoefening of calamiteit aanwezig zijn op de locatie, blijf dan waar u bent en vertrek niet met uw kind. Wacht op verdere instructies van de BHV-er.

Hoe te handelen als er een ongeluk gebeurt met uw kind op de locatie
Het calamiteitenplan waarborgt de veiligheid van uw kind bij (dreigende) rampen. Natuurlijk  zorgen wij ervoor dat onze locaties veilig ingericht zijn. Toch kan het wel eens  gebeuren dat er een ongeluk gebeurt, tijdens het buiten spelen of in de groep. De BHV-ers hebben ook EHBO handelingen in hun pakket. Zij kunnen eerste hulp verlenen en wonden verzorgen. De BHV-er wordt bij alle calamiteiten en ongelukken betrokken. Zij beoordeelt of er een huisarts nodig is of dat het kind direct naar de eerste hulp afdeling van het ziekenhuis moet of dat er een ambulance nodig is. Bij kleinere ongevallen wordt indien nodig de ouders gevraagd of zij met hun kind naar de huisarts gaan. Is er eerste hulp nodig dan gaat de pedagogisch medewerker met (bij voorkeur) de BHV-er mee naar de eigen huisarts of het ziekenhuis en worden de ouders gebeld en afspraken gemaakt om b.v. naar het ziekenhuis te komen.

Het is daarom erg belangrijk dat u ons één of meerdere telefoonnummers geeft zodat u bereikbaar bent bij noodgevallen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de manager of de kwaliteitsfunctionaris (tevens Hoofd BHV-er).

Greenlabel
Calibris
 
Het beterboek

 

Klachtenvrij 2018