U bent hier

Algemene informatie

Afmelding / verlengen van de opvang
Afmelden of verlengen van de opvang (als uw kind nog niet terecht kan op de basisschool of het vervolgonderwijs) kan via het ouderportaal. Zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden geldt er een opzegtermijn van één maand en de opzegging kan iedere willekeurige dag van de maand ingaan.

Uw kind wordt door iemand anders opgehaald
Het kan natuurlijk voorkomen dat u uw kind door iemand anders laat ophalen. Dit is geen probleem. Laat u ons dat dan wel even weten? Wij geven kinderen alleen mee aan andere personen als de ouders ons hiervan op de hoogte hebben gesteld. Dit kan via een notitie in het ouderportaal.

Ophalen van kinderen
In de Algemene Voorwaarden staat vermeld dat de ouder verplicht is het kind op tijd op te halen dan wel iemand anders namens hem het kind op te laten halen ( artikel 14 lid 5). In geval dit onverhoopt niet het geval is dan tekent de ouder bij het ophalen een formulier voor verlengde opvang waardoor de kosten van de verlengde opvang in rekening worden gebracht.

Afmelden van kinderen
Als je kind de opvang niet kan bezoeken dan kun je je kind gemakkelijk via het ouderportaal afmelden. En in het geval je reguliere opvang afneemt én je meldt je kind op tijd af, dan bouw je ruiltegoed op. Later kan dan, bij voldoende tegoed, een andere dag aangevraagd worden. Zie daarvoor de spelregels  (link naar: incidentele opvang al dan niet met inzet van ruiltegoed).

Uw kind is ziek
Het samenzijn in een groep van leeftijdgenootjes kan voor een kind een verhoogd risico op infecties met zich mee brengen. Kinderziekten kunnen daardoor op een jongere leeftijd optreden. Wij verzoeken u uw kind thuis te houden wanneer het ziek is. 

Wanneer wordt u gevraagd uw zieke kind op te halen:

  • als het kind zich te ziek voelt om aan het dagprogramma deel te nemen
  • als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers
  • als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt

Verhoging van de lichaamstemperatuur is op zichzelf geen reden om een kind te laten ophalen. Dit wordt beoordeeld n.a.v. bovenstaande punten. Bij twijfel zal de pedagogisch medewerker altijd contact opnemen met de ouders. Wij vragen u de ziekte van uw kind door te geven zodat wij alert kunnen zijn bij andere ziekte gevallen. Wanneer uw kind bij ons aanwezig is, gaan wij ervan uit dat uw kind buiten kan spelen. Wij stellen het zeer op prijs dat u, wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet komt dit telefonisch aan ons door geeft vóór 9.00 uur. Is uw kind niet afgemeld dan gaan wij er van uit dat uw kind gewoon komt.

Medicijngebruik
Medicijngebruik bij kinderen is een verantwoordelijke zaak. Daarom zijn er binnen de eerste stap een aantal regels opgesteld en vastgelegd in het protocol ziekte en ongevallen. Wilt u uw kind geen koortsverlagende en pijnstillende middelen (paracetamol) toedienen voordat hij/zij naar de opvang gaat. Op de opvang worden deze ook niet toegediend daar zij het ziektebeeld maskeren. Bovendien kunnen wij alleen constateren dát een kind ziek is en niet wélke ziekte een kind heeft. Indien een kind op enig moment gedurende de opvangtijd medicijnen krijgt voorgeschreven, dienen de medewerkers deze toe alléén nadat de ouders hiervoor het formulier 'overeenkomst gebruik geneesmiddelen' hebben ingevuld en ondertekend. Dit formulier is bij de pedagogisch medewerkers verkrijgbaar of te downloaden via deze website, [link formulier Overeenkomst gebruik geneesmiddelen].

Meebrengen speelgoed van thuis
Op de locatie is voldoende spel- en ontwikkelingsmateriaal aanwezig. Uiteraard kan het voorkomen dat uw kind trots een lievelings- of gekregen speelgoed wil laten zien aan de pedagogisch medewerker of de andere kinderen. Dit is geen probleem, houdt u er wel rekening mee dat wij geen verantwoording kunnen dragen voor het stukgaan van speelgoed. Wij zijn hiervoor niet verzekerd.

Verzekering
Voor alle kinderen heeft de eerste stap een Wettelijke Aansprakelijkheid en Scholieren Ongevallen verzekering afgesloten. De kinderen zijn tijdens de opvang verzekerd, dus ook wanneer zij met de pedagogisch medewerkers een uitstapje maken. Daarnaast geldt dat de ouders/verzorgers als consument aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door zijn of haar kind conform de Aanvullende Voorwaarden.

Privacy
Persoonsgegevens
Wij behandelen uw vertrouwelijke gegevens conform de Wet Bescherming  Persoonsgegevens
 

Greenlabel
Calibris
 
Het beterboek

 

Klachtenvrij 2018